Hvordan gjensidige selskaper fungerer

Et gjensidig selskap er et selskap som eies av forsikringstakerne. Forsikringstakerne velger et styre, og styret ansetter ledelsen til å drive selskapet. Styret har ansvar for at selskapet drives til beste for forsikringstakerne. Gjensidige selskaper er forskjellige fra aksjeselskaper på noen viktige måter. For det første er gjensidige selskaper ikke-for-profit enheter. De har ikke aksjonærer, … Les mer