revisjonssyklus

Revisjonssyklusen er prosessen som revisorer bruker for å planlegge, utføre og rapportere om en revisjon. Syklusen starter vanligvis med at revisor identifiserer områdene som skal revideres og deretter utvikler en plan for revisjonen. Revisor utfører deretter revisjonen, noe som kan innebære å teste nøyaktigheten av regnskapet eller vurdere overholdelse av lover og forskrifter. Til slutt … Les mer