Hva er Equal Weight?

En ETF med lik vekt er et børshandlet fond som har en kurv med verdipapirer der hvert verdipapir er vektet likt. For eksempel, hvis en ETF med lik vekt har 100 aksjer, vil hver aksje utgjøre 1 % av ETFs beholdning. ETF-er med lik vekt rebalanseres vanligvis på kvartalsbasis, for å sikre at hvert verdipapir … Les mer