Bankreserve

Bankreserven er en prosentandel av totalen som bankene mottar, som de må beholde permanent, enten i kontanter i boksene eller på kontoene sine i National eller Republic Bank. Formålet med reserven er å garantere retur av penger til bankens sparere eller kunder i tilfelle de ber om det eller finansinstitusjoner har penger. På denne måten … Les mer

Kategorier B