Hvordan selskaper bruker holdt-til-forfall (HTM) verdipapirer for renteinntekter

Holdt til forfall (HTM) verdipapirer er gjeldspapirer som et selskap har intensjon og evne til å holde til de forfaller. Disse verdipapirene er vanligvis utstedt av den føderale regjeringen, statlige og lokale myndigheter og statlig sponsede foretak. Selskaper bruker HTM-papirer til renteinntekter fordi de tilbyr en forutsigbar og sikker strøm av rentebetalinger. Rentebetalingene på HTM-papirer … Les mer