Copyright Definisjon

En opphavsrett er en form for åndsverk som gir eieren enerett til å lage kopier av et kreativt verk, vanligvis i en begrenset periode. Opphavsrettsloven dekker et bredt spekter av verk, inkludert bøker, musikk, filmer og skulpturer. Det er ulovlig å lage kopier av opphavsrettsbeskyttede verk uten tillatelse fra opphavsrettseieren. Det er tre hovedtyper av … Les mer