Hva betyr over markedet?

En ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en pris som er bedre enn gjeldende markedspris. En ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en pris som er bedre enn gjeldende markedspris kalles en «over markedet»-ordre. Denne typen ordre brukes vanligvis når investoren tror at verdipapiret er i ferd med å … Les mer

Forstå spillover-effekten

Ringevirkningen er et økonomisk begrep som refererer til den positive eller negative innvirkningen en økonomisk aktivitet har på en annen. En positiv ringvirkning er også kjent som en «positiv eksternalitet», mens en negativ ringvirkning omtales som en «negativ eksternalitet». Spillover-effekten kan sees på en rekke forskjellige måter. Et eksempel er når en ny teknologi utvikles. … Les mer