Wanton Disregard Definition

Definisjonen av hensynsløs ignorering er et juridisk begrep som refererer til en oppførsel som viser en fullstendig ignorering av andres sikkerhet eller velvære. Denne typen oppførsel blir ofte sett på som hensynsløs eller uforsiktig og kan føre til alvorlig skade eller død. Mangelfull ignorering blir ofte sett på som en form for uaktsomhet og kan … Les mer

Positiv økonomi

Positiv økonomi er den grenen av økonomi som omhandler beskrivelse og forklaring av økonomiske fenomener. Det blir noen ganger referert til som «normativ økonomi» fordi det er opptatt av hva som burde være, snarere enn hva som er. Positiv økonomi er opptatt av konstruksjon av modeller og teorier som kan brukes til å forklare økonomiske … Les mer