Realisert gevinst

En realisert gevinst er en fortjeneste som oppstår ved salg av et verdipapir eller annen eiendel. Begrepet brukes for å skille disse gevinstene fra urealiserte gevinster, som er gevinster som eksisterer på papiret, men som ennå ikke er realisert gjennom et salg. For at en gevinst skal kunne realiseres, må eiendelen selges for mer enn … Les mer

Hva betyr 1%/10 netto 30 i betalingsvilkårene for en regning?

Netto 30 er en type betalingsbetingelser som indikerer at hele beløpet for en regning forfaller 30 dager etter fakturadatoen. «1%/10»-delen av betalingsbetingelsene betyr at dersom regningen betales innen 10 dager etter fakturadato, vil kunden få 1% rabatt på det totale skyldige beløpet. Hvordan beregner du kontantrabatt og nettolønn? Det finnes to typer kontantrabatt: handelsrabatt og … Les mer