Hva betyr nominell?

Hvordan er det sammenlignet med reelle priser? Nominelle renter er de som er oppgitt uten å ta hensyn til effekten av inflasjon. I motsetning til dette justeres realrentene for inflasjon, slik at den oppgitte renten representerer den sanne lånekostnaden. Generelt er nominelle renter høyere enn realrenter, fordi långivere krever høyere avkastning for å oppveie effektene … Les mer