Betydningen av rektor i finans

Når man ser på betydningen av hovedstol i finans, er det viktig å først forstå hva rentepapirer er. Rentepapirer er gjeldsinstrumenter som gir en strøm av betalinger som er faste i beløp og tidsplan. Vanlige eksempler på rentepapirer inkluderer obligasjoner, obligasjoner og boliglån. Hovedstolen for et verdipapir med fast inntekt er pålydende eller pålydende verdi … Les mer