Hva er en støttemottaker?

En begunstiget er noen som er juridisk berettiget til å motta penger eller annen eiendom fra et testamente, trust, forsikring, pensjonskonto eller annen finanskonto. Personen som oppretter testamentet, trusten eller kontoen («bidraggiveren» eller «kontoeieren») kan navngi enhver person, organisasjon eller enhet som en begunstiget. Hva er misbruk av mottaker? Begunstigelsesmisbruk er et begrep som brukes … Les mer