krigsobligasjoner

En krigsobligasjon er et gjeldspapir utstedt av en regjering for å finansiere militære operasjoner under krigstid. Krigsobligasjoner utstedes vanligvis i pålydende verdier på $25, $50, $100, $500 og $1000, og har vanligvis løpetider på 10 til 40 år. Renten på krigsobligasjoner er vanligvis lavere enn for andre statsobligasjoner, fordi risikoen for mislighold er høyere. Imidlertid … Les mer