Hva er en aleatorisk kontrakt?

En aleatorisk kontrakt er en kontrakt der en eller begge parter i kontrakten står til å vinne eller miste noe av verdi avhengig av forekomsten eller manglende forekomsten av en usikker fremtidig hendelse. Ordet «aleatory» kommer fra det latinske ordet for «sjans» eller «flaks». Kontrakter er typisk forsikringskontrakter, der forsikringsgiveren godtar å betale den forsikrede … Les mer