Definisjon av internasjonal handel Internasjonale handelsmodeller

Bevegelse av varer og tjenester gjennom forskjellige land og deres markeder er kjent som internasjonal handel,utenrikshandel eller verdenshandel. Det er en økonomisk aktivitet som utføres gjennom forskrifter for å etablere deltakerne i utvekslingen og utføres ved hjelp av valutaog forskjellige betalingsmåter. Internasjonal handel er mulig takket være handelsliberalisering og eliminering av toll- og ikke-tollbarrierer. Finn … Les mer

Kategorier I