Random Walk Theory: Hva det er og hvordan du bruker det

Random Walk Theory: Hva det er, hvordan det fungerer og et eksempel. Hva er random walk without drift? En tilfeldig tur uten drift er et begrep som brukes i finans for å beskrive bevegelsen til et verdipapirs pris over tid som ikke er påvirket av eksterne faktorer. Verdipapirets pris sies å være «tilfeldig» fordi det … Les mer

Hva er Pari-Passu?

Pari passu er et latinsk begrep som betyr «lik fot». I sammenheng med trust og eiendomsplanlegging, viser det til prinsippet om at alle begunstigede av en trust eller eiendom skal motta sin andel av eiendelene likt og uten preferanse. Dette prinsippet brytes ofte når begunstigede gis ulik fordeling av eiendeler eller når noen begunstigede gis … Les mer