Kapitalisering av inntekter Definisjon

Kapitalisering av inntektsdefinisjon er prosessen der et selskaps inntjening brukes til å finansiere kjøp av ytterligere aksjer i selskapets aksjer. Prosessen med kapitalisering av inntjening er også kjent som «intern finansiering.» Et selskap kan bruke to metoder for å finansiere kjøp av tilleggsaksjer: utstedelse av nye aksjer eller bruk av tilbakeholdt overskudd. Utstedelse av nye … Les mer