Yankee Innskuddsbevis (CD) Definisjon

Et Yankee Certificate of Deposit (CD) er en CD som er utstedt i USA av en bank som er lokalisert i et fremmed land. Hva er et sertifikat for CD? Når du åpner en CD, godtar du å beholde pengene dine på innskudd i en bestemt tidsperiode. I bytte går banken med på å betale … Les mer

Hva er gjennomsnittlig effektiv løpetid?

Gjennomsnittlig effektiv løpetid er det veide gjennomsnittet av løpetiden til alle obligasjonene i en portefølje. Vekten er basert på størrelsen på hver obligasjons markedsverdi. Gjennomsnittlig effektiv løpetid brukes til å måle følsomheten til en obligasjonsporteføljes verdi for endringer i renten. Hva er forskjellen mellom varighet og effektiv varighet? Durasjon er et mål på følsomheten til … Les mer

Put-Call Paritet: Definisjon, Formel, Hvordan det fungerer

. Put-Call Paritet: Definisjon, Formel, Hvordan det fungerer. Hvorfor holder ikke put-call-paritet for amerikanske opsjoner? Put-call-paritet er et viktig begrep i opsjonshandel som sier at prisen på en salgsopsjon er lik prisen på en kjøpsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato, minus den underliggende eiendelens pris. Put-call-paritet er et grunnleggende prinsipp for opsjonsprising som brukes til … Les mer