Definisjon av inntektskostnad

Inntektskostnad (CoR) er de direkte kostnadene knyttet til produksjon av varer eller tjenester. Det inkluderer råvarer, arbeidskraft og andre direkte kostnader som påløper i produksjonsprosessen. For produksjonsbedrifter inkluderer inntektskostnad også kostnaden for solgte varer (COGS). For tjenesteselskaper inkluderer det kostnadene for arbeidskraft og andre direkte kostnader som påløper ved å levere tjenester. ReK er en … Les mer