Hva er forholdsmessige betalinger?

El fordeling Den består av å dele en mengde penger eller varer for å fordele den proporsjonalt mellom enkeltpersoner eller måneder. Noe lignende ville skje med forholdsmessige betalinger, men i dette tilfellet på grunn av ekstraordinære betalinger fra enkeltpersoner i et selskap. En forholdsmessig lønn refererer til når et individ i et selskap mottar den … Les mer

Kategorier L