Variable Coupon Renewable Note (VCR)

En Variable Coupon Renewable Note (VCR) er en type finansielt instrument som betaler periodiske rentebetalinger som er av variabel natur. Betalingene er vanligvis basert på en referanserente, for eksempel London Interbank Offered Rate (LIBOR). Videospillere utstedes vanligvis med løpetider på ett år eller mindre, og kan fornyes etter utsteders skjønn. Videospillere kan brukes som et … Les mer

Auction Rate Security (ARS)

En auksjonsrentesikkerhet (ARS) er et gjeldsinstrument med variabel rente som tilbakestilles med periodiske intervaller gjennom en nederlandsk auksjon. Renten på en ARS bestemmes av samspillet mellom tilbud og etterspørsel i auksjonen. Investorer som ønsker å kjøpe en ARS legger inn bud til forskjellige rentesatser, med det laveste aksepterte budet som bestemmer renten for alle verdipapirer … Les mer