Underbrukt overhead

Underpåført overhead oppstår når den totale faktiske påløpte overheaden er mindre enn den totale påførte overheaden. Dette kan skje når overheadsatsen brukes på færre produksjonsenheter enn det som faktisk ble produsert i perioden. Mengden av underpåført overhead beregnes ved å trekke den totale faktiske overheaden fra den totale påførte overheaden. Dette beløpet belastes så overheadkontoen … Les mer