Definisjon av administrert konto

I sammenheng med fondshandel er en administrert kontodefinisjon en ordning mellom en fondsforvalter og en klient der kundens konto administreres av fondsforvalteren. Denne typen ordninger omtales også som en skjønnsmessig konto. Under en administrert kontodefinisjon har fondsforvalteren skjønn til å ta investeringsbeslutninger på vegne av kunden. Kunden kan gi fondsforvalteren retningslinjer eller mål for kontoen, … Les mer