Relativ verdidefinisjon

Relativ verdi er definert som prisen på ett verdipapir i forhold til et annet. For eksempel, hvis aksje A handles til $10 og aksje B handles til $20, så er den relative verdien av aksje A halvparten av aksje B. Generelt brukes relativ verdianalyse for å identifisere aksjer som er undervurdert eller overvurdert i forhold … Les mer