Paper Dealer Definition

En papirhandler er en person eller et firma som kjøper og selger papirpapirer, for eksempel obligasjoner og statskasseveksler. Papirhandlere jobber vanligvis med store finansinstitusjoner og investorer for å skaffe likviditet i annenhåndsmarkedet. Papirhandlere oppgir vanligvis priser for verdipapirer som ikke handles aktivt, og de er ofte villige til å kjøpe eller selge verdipapirer til en … Les mer