Hva er fast eiendom?

Definisjon og typer egenskaper. Fast eiendom er grunn og alle bygninger eller konstruksjoner på den, sammen med eventuelle rettigheter eller interesser i den. Begrepet brukes i sivilrett, eiendomsrett og beskatning. I common law-systemer blir fast eiendom ofte referert til som fast eiendom. Det finnes ulike typer fast eiendom, blant annet: – Boligeiendom: Dette er eiendom … Les mer