Hovedordrer

Hovedordre er de som legges inn av megler på vegne av klienten. Med andre ord, klienten instruerer megleren til å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris, og megleren legger deretter bestillingen til en market maker eller en annen megler. Hvem er de viktigste handelsbedriftene? Et hovedhandelsfirma (PTF) er en type megler-forhandler som … Les mer