Finansiell aktiva Definisjon

En finansiell eiendel er enhver eiendel som får sin verdi fra et kontraktsmessig krav eller avtale. Typisk er finansielle eiendeler enten gjeldsinstrumenter eller egenkapitalinstrumenter. Gjeldsinstrumenter er finansielle eiendeler som representerer et krav på de underliggende eiendelene eller kontantstrømmene til en debitor. Vanlige eksempler på gjeldsinstrumenter inkluderer obligasjoner, lån og boliglån. Egenkapitalinstrumenter er finansielle eiendeler som … Les mer