Debt Cancellation Contract (DCC) Definisjon

En Debt Cancellation Contract (DCC) er en avtale mellom en långiver og en låntaker der långiveren godtar å kansellere hele eller deler av låntakerens gjeld mot at visse betingelser oppfylles av låntakeren. Betingelsene kan inkludere at låntaker foretar regelmessige betalinger i en bestemt tidsperiode, eller at låntaker oppnår et visst nivå av finansiell stabilitet. En … Les mer