FTSE4Good Index Series

FTSE4Good Index Series er et sett med globale aksjeindekser designet for å måle ytelsen til selskaper som oppfyller globalt anerkjente standarder for samfunnsansvar. Indeksene vedlikeholdes av FTSE Russell, et datterselskap av London Stock Exchange Group. FTSE4Good Index-serien inkluderer indekser for utviklede markeder, fremvoksende markeder og globale markeder. Hver indeks består av selskaper som oppfyller visse … Les mer