Gjeldende forfall Definisjon

Den gjeldende forfallsdefinisjonen er datoen for siste betaling av hovedstol og renter. Denne datoen er vanligvis satt på tidspunktet verdipapiret utstedes, og er kjent som forfallsdatoen. Gjeldende forfallsdefinisjon kan også inneholde en innkallingsbestemmelse, som gir utsteder rett til å innløse verdipapiret før forfallsdato. Er langsiktig gjeld et omløpsmiddel? Nei, langsiktig gjeld er ikke et omløpsmiddel. … Les mer