Hva er pant?

Betydningen av pantsetting er å pantsette en eller flere eiendeler som en ekstra form for betalingsgaranti, vanligvis hos en utlåner. Dette systemet brukes i bankvirksomhet for å garantere finansiell drift, slik det kan være tilfelle lån der søkerens profil ikke har tilstrekkelige garantier for retur av de lånte pengene. I tilfelle kunden ikke betaler, ville … Les mer

Kategorier F