Hva er påløpte inntekter?

Påløpte inntekter er inntekter som er opptjent, men som ennå ikke er mottatt. Dette kan skje når varer eller tjenester er levert, men kunden ennå ikke har betalt. I dette tilfellet sies det at inntekten er «påløpt» fordi den er opptjent, men ennå ikke mottatt. Påløpte inntekter er viktige for virksomheter fordi de representerer inntekter … Les mer

Fronting Policy

En frontingpolise er en forsikring som utstedes av et forsikringsselskap på vegne av et annet selskap. Forsikringsselskapet som utsteder polisen er kjent som frontingselskapet, mens selskapet som polisen er utstedt for er kjent som det forsikrede selskapet. Frontingselskapet godtar å betale eventuelle krav som fremsettes mot forsikringen, opp til polisegrensen. Det forsikrede selskapet samtykker i … Les mer