Netto nåverdi av vekstmuligheter (NPVGO) Definisjon

Netto nåverdi av vekstmuligheter (NPVGO) er en verdivurdering som brukes til å estimere den iboende verdien til et selskap. NPVGO beregnes ved å ta nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer fra vekstmuligheter og trekke fra nåverdien av alle fremtidige kostnader knyttet til disse mulighetene. Tanken bak NPVGO er at et selskaps sanne verdi ligger i dets … Les mer