Konkurransedyktig anbud

Et konkurranseutsatt anbud er en type auksjon der bud legges inn for å kjøpe et verdipapir, typisk en statsobligasjon. Høystbydende vinner auksjonen og tildeles sikkerheten. De andre budgiverne som ga lavere bud vinner ikke auksjonen. Konkurransedyktige anbud brukes ofte av sentralbanker for å kjøpe statsobligasjoner på det åpne markedet. Sentralbanken vil kunngjøre mengden obligasjoner den … Les mer

Hva er merchandising?

En definisjon av markedsføring kan være settet med teknikker som blir satt på plass på salgsstedet med det formål å motivere kunden til å kjøpe. Det kan sies at plassering eller plassering av artiklene i en butikk påvirker salget, siden de i noen tilfeller presser kjøpet med påminnelse eller impuls. Konseptet med merchandising inkluderer en … Les mer

Kategorier M