Hva er en Put Bond?

En put-obligasjon er en type obligasjon som lar innehaveren selge obligasjonen tilbake til utstederen til en forhåndsbestemt pris. Salgsopsjonen kan vanligvis utøves med visse intervaller, for eksempel hver sjette måned. Put-obligasjoner utstedes vanligvis av selskaper for å skaffe kapital. Hovedfordelen med en put-obligasjon er at den gir innehaveren nedsidebeskyttelse i tilfelle markedsverdien av obligasjonen synker. … Les mer