Hva er prisvekstflyt?

Price-Growth Flow er et verktøy som brukes i fundamental analyse som måler forholdet mellom et verdipapirs pris og inntjeningsvekst. Målet med denne analysen er å identifisere aksjer som er undervurdert basert på deres inntektsvekstpotensial. For å beregne prisvekstflyt, må du først finne et verdipapirs pris-til-inntektsforhold (P/E). Dette gjøres ved å dele verdipapirets pris per aksje … Les mer

Hva er den foretrukne habitatteorien?

The Preferred Habitat Theory er en investeringsteori som antyder at investorer har en preferanse for å investere i eiendeler som befinner seg i hjemlandet. Denne teorien er basert på ideen om at investorer er mer kjent med de politiske og økonomiske forholdene i hjemlandet, og som et resultat føler de seg mer komfortable med å … Les mer