Bakoverintegrering

Bakoverintegrasjon er en type forretningsvekststrategi der et selskap utvider sin virksomhet til å inkludere kontroll over sine leverandører. I en bakoverintegrasjonsstrategi søker en bedrift å kontrollere sine leverandører for å sikre en pålitelig og uavbrutt tilførsel av råvarer eller andre innsatsfaktorer til sine produksjonsprosesser. Bakoverintegrasjon kan også hjelpe et selskap med å redusere kostnadene ved … Les mer