Hva er ROA?

Definisjonen av ROA er økonomisk lønnsomhet eller lønnsomhet for eiendeler. Det er forkortelsen for Returns on Assets. Det som søkes med konseptet med ROA er å måle selskapets lønnsomhet. Formelen for beregning av ROA er veldig enkel. Det ville være fortjenesten til et selskap mellom eiendeler eller vektet gjennomsnittlig eiendel. ROA = inntjening / vektet … Les mer

Kategorier T

Hva er en kausjon?

Uttrykket garantist refererer til den personen som er forpliktet til å betale eller oppfylle for en tredjepart, i tilfelle han eller hun ikke kan gjøre det (som angitt i den spanske borgerloven). Imidlertid genererer selve begrepet kontrovers og forvirring, spesielt med begrepet garantist. Vi vil se forskjellene deres senere. Hvilke fordeler har vi hvis vi … Les mer

Kategorier G