Uniform Transfers to Minors Act (UTMA)

Uniform Transfers to Minors Act (UTMA) er en lov som regulerer overføring av eiendom til mindreårige. Under UTMA kan eiendom overføres til en mindreårig uten behov for et rettsgodkjent vergemål. Eiendommen holdes i forvaltning til fordel for den mindreårige, og bobestyreren har plikt til å forvalte eiendommen til den mindreåriges beste. UTMA ble opprettet for … Les mer