Hva er et gjeldsfond?

Et gjeldsfond er en type investeringsfond som investerer i gjeldspapirer, for eksempel obligasjoner, sedler og veksler. Gjeldsmidler kan enten forvaltes aktivt eller passivt. Passivt forvaltede gjeldsfond søker å spore ytelsen til en spesifikk gjeldsindeks, for eksempel Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Aktivt forvaltede gjeldsfond, på den annen side, administreres av investeringseksperter som tar beslutninger … Les mer