reservasjon av rettigheter Brev

Et reservasjonsbrev er en formell melding fra et forsikringsselskap til en forsikringstaker om at selv om selskapet vil fortsette å gi dekning under forsikringen, forbeholder det seg retten til å nekte dekning for eventuelle krav som måtte oppstå fra forsikringen. I brevet kan det også fremgå at selskapet ikke vil være ansvarlig for eventuelle skader … Les mer