Tilstrekkelig avsløring

Adekvat avsløring er et regnskapsbegrep som refererer til mengden informasjon som et selskap må gi i regnskapet for å gi en rettvisende representasjon av sin økonomiske stilling og driftsresultater. Konseptet med tilstrekkelig avsløring er viktig fordi det bidrar til å sikre at investorer og andre brukere av regnskap har tilgang til all vesentlig informasjon om … Les mer