Hva er dødsspiralgjeld?

En dødsspiralgjeld er en type bedriftsgjeld som er preget av høy rente og kort nedbetalingstid. Denne typen gjeld brukes ofte av selskaper som er i økonomisk nød og ikke klarer å skaffe finansiering fra tradisjonelle kilder. Dødsspiralgjeld blir ofte sett på som en siste utvei for selskaper som sliter økonomisk. Dette er fordi vilkårene for … Les mer