Hva er indirekte kostnader?

Med indirekte kostnader forstås de som ikke direkte kan tilskrives produksjonen av et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Innenfor dem skiller noen forfattere mellom den såkalte semi-direct, til tross for at de ikke kan tilskrives et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, kan de tilskrives et bestemt kostnadssenter eller en avdeling. Og de indirekte, … Les mer

Kategorier I