Overføringsprosedyrer Definisjon

En overføringsprosedyredefinisjon er et dokument som skisserer trinnene som må tas for å overføre eierskap til et verdipapir fra en part til en annen. Dette dokumentet er vanligvis opprettet av en megler eller annen finansinstitusjon, og det skisserer de spesifikke prosedyrene som må følges for å fullføre overføringen. Definisjonen inkluderer typisk informasjon om hvem som … Les mer