Equity Capital Market (ECM)

Aksjekapitalmarkedet (ECM) er markedet der aksjepapirer utstedes og omsettes. Aksjepapirer er eierandeler i et selskap, og kan enten være ordinære aksjer eller preferanseaksjer. ECM er hovedkilden til langsiktig finansiering for selskaper, og spiller en viktig rolle i økonomien ved å gi selskaper den kapitalen de trenger for å vokse og ekspandere. ECM består av to … Les mer

Tilbakeføring av tap

Tapsfremføring er en regnskapsteknikk som brukes til å dempe virkningene av et økonomisk tap ved å føre det tilbake til utlignet inntekt i et tidligere år. Tapet føres først til motregning i det året det ble påløpt, og eventuelt gjenstående beløp tilbakeføres til umiddelbart foregående år. Denne prosessen kan fortsette til hele tapet er utlignet. … Les mer