Ytelsesbudsjett

Et resultatbudsjett er en type budsjettering som fokuserer på å allokere ressurser basert på resultatene som forventes å bli oppnådd. Denne tilnærmingen brukes ofte i offentlige og offentlige organisasjoner, så vel som i virksomheter som ønsker å forbedre sine prestasjoner. Den viktigste fordelen med resultatbudsjettering er at den kan bidra til å sikre at ressursene … Les mer