Hedonisk regresjon

Hedonisk regresjon er en type regresjonsanalyse som brukes til å forutsi prisene på varer og tjenester basert på et sett med observerte egenskaper. De observerte egenskapene kan være alt som antas å påvirke prisen på varen eller tjenesten, som kvaliteten på produktet, størrelsen på produktet, produktets merke osv. Hedonisk regresjon brukes ofte av økonomer for … Les mer