Charitable Remainder Trust

En veldedig resttrust er en ugjenkallelig trust som gir inntekt til en eller flere ikke-veldedige begunstigede i en periode, hvoretter trustens eiendeler deles ut til en eller flere veldedige begunstigede. Den vanligste typen veldedige gjenværende trust er veldedige restantfond, som betaler en fast livrente til de ikke-veldedige begunstigede for trustens løpetid. Hva er en veldedig … Les mer

Hva er en forsyningskurve?

En tilbudskurve er en grafisk fremstilling av forholdet mellom prisen på en vare eller tjeneste og mengden av varen eller tjenesten som produsentene er villige til å levere. Tilbudskurven viser de forskjellige prisene som produsentene er villige til å levere til og mengden av varen eller tjenesten de er villige til å levere til disse … Les mer